sv
pl
en
ECOL-wojciech-majka

Ordförande i styrelsen

Wojciech Majka

Styrelseordförande, verkställande direktör för Ecol Sp. z o.o. i Rybnik.  1. • Examen från Silesian University of Technology i Gliwice med specialisering på diagnostik och drift av maskiner och utrustning inom kraftteknik vid institutet för maskiner och utrustning inom kraftteknik.
  2. • Examen från Warsaw-Illinois EMBA från University of Illinois at Urbana Champaign och University of Warsaw.
  3. • STLE-medlem och STLE Certified Tribology and Lubrication Specialist – Society of Tribologists and Lubrication Engineers.
  4. • Han har också titeln Machinery Lubrication Engineer, certifierad av International Council for Machinery Lubrication.

Har ända sedan början av sin karriär arbetat med funktionssäkring och smörjning av maskiner och utformat tjänster inom oljeservice för industrin. Är konsult och håller kurser inom oljediagnostik, hantering av smörjmedel och underhåll. Författare till ett flertal publikationer och artiklar.

Bolaget Ecol som har bedrivits av Wojciech Majka i över 30 år utformar teknologier inom smörjning och rengöring av industriinstallationer med tillämpning av hydrodynamisk och kemisk teknologi. Bolaget tillhandahåller ett brett spektrum av smörjtjänster samt modern oljediagnostik. Det är den största distributören av LOTOS Oil smörjmedel för industrin. Bolaget har två utländska filialer: Ecol Industrials.r.o. i Tjeckien och Ecol North America, LLC i USA.

ECOL-krzysztof-wojtyczka

Vice ordförande i styrelsen

Krzysztof Wojtyczka

Vice VD, kommersiell och utvecklingsdirektör  1. • Examen från Silesian University of Technology i Gliwice med inriktning på industrimekanik och underhållsteknik.

  2. • Master of Business Administration (MBA) från University of Warsaw / S.P. Jain Institute of Management and Research, Mumbai

Har deltagit i många kurser och föreläsningar inom industriell smörjning och underhåll. Expert inom outsourcing av smörjprocesser, oljeanalys och snabbspolning av stora oljesystem.

Chef vid marknadsföringsavdelningen samt rätts- och säljavdelningen på Ecol Sp. z o.o. Han är också ansvarig för att utforma tjänster för nya branscher och marknader.

FAQ

Vanliga frågor och svar

  • Ecol Sp. z o.o.:s styrelse har sitt säte i Rybnik, 71 Podmiejska Street. Du hittar en detaljerad resplan i i kontakt eller i Google Maps.