EN

Rozszerzenie zakresu akredytacji laboratorium Ecol

Dzięki rozszerzeniu w zakresie badań cieczy elektroizolacyjnych, posiadamy obecnie najszerszy zakres akredytowanych parametrów w Polsce.

rozszerzenie zakresu akredytacji

Zakres akredytacji Laboratorium Ecol Sp. z o.o. nr AB 1564, został rozszerzony o szereg oznaczeń związanych z badaniem cieczy elektroizolacyjnych.

Ujęte w zakresie akredytacji metody dedykowane dla cieczy elektroizolacyjnych obejmują m.in. badania zawartości wody, liczby kwasowej, zawartości furanów, zawartość gazów wolnych i rozpuszczonych (DGA) czy badania temperatury zapłonu. Tym samym, nasze laboratorium cieczy elektroizolacyjnych posiada najszerszy zakres akredytowanych parametrów w Polsce.

Spełnienie wymagań normy akredytacyjnej PN EN ISO IEC 17025:2018 02P oraz dokumentów PCA potwierdza kompetencje techniczne laboratorium Ecol, oraz jest dowodem, że uzyskujemy wiarygodne i precyzyjne wyniki badań oraz właściwie je interpretujemy. Zapewniamy ciągłe doskonalenie, bezstronność, jakość i powtarzalność, spójność pomiarową, którą potwierdza Polskie Centrum Akredytacji.

Dzięki rozszerzeniu w zakresie badań cieczy elektroizolacyjnych, posiadamy obecnie najszerszy zakres akredytowanych parametrów w Polsce.

badanie cieczy elektroizolacyjnych

Badanie elektroizolacyjnych cieczy jest powszechnie stosowaną metodą oceny stanu urządzeń elektroenergetycznych, przede wszystkim transformatorów, ale także dławików, przekładników, przełączników, wyłączników i innych urządzeń, które posiadają izolację typu „olejowego”. Możliwość przeprowadzenia diagnostyki pracującej maszyny elektrycznej przy zachowaniu napięcia, poprzez odpowiednie pobranie próbki oleju, jej analizę i interpretację uzyskanych wyników, pozwala oszczędzić czas i zasoby.

Pełna diagnostyka obejmuje trzy kluczowe aspekty badań, których wyniki wzajemnie się uzupełniają:

Diagnostyka dostarczająca wiarygodnych informacji ułatwia podejmowanie trafnych decyzji związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem majątkiem. Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że działamy zgodnie z najlepszą praktyką.

Nowy dokument akredytacji, wraz z pełnym zakresem badanych cech i metody dostępny jest również w zakładce certyfikaty.

nowy dokument akredytacji, wraz z pełnym zakresem badanych cech i metody dostępny jest w zakładce certyfikaty.

trafna diagnostyka i monitoring pracy transformatorów

Właściwa – trafna diagnostyka i monitoring pracy transformatorów wymagają dobrej jakości wyników badań. To one zapewniają dokładne śledzenie zmian i umożliwiają analizę trendów.

Wdrożenie pracy zgodnie z normą ISO 17025 oraz potwierdzenie kompetencji technicznych laboratorium poprzez akredytację oznacza:

  • wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań
  • powtarzalność i stabilną jakość badań, kontrolowaną przez certyfikowany podmiot zewnętrzny
  • międzynarodowe uznawanie procedur oraz wyników badań
  • możliwość porównywania wyników z innymi laboratoriami akredytowanymi

Dokonując właściwej diagnostyki pracy transformatora poprzez analizę gazów rozpuszczonych w oleju (DGA) ocenia się zarówno otrzymane wartości stężeń jak również ich trendy w czasie. Tylko wyniki odpowiedniej jakości dają się porównywać a wnioski wyciągane z ich analizy są poprawne. Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że działamy zgodnie z najlepszą praktyką.

Diagnostyka dostarczająca wiarygodnych informacji ułatwia podejmowanie trafnych decyzji związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem majątkiem.

norma PN EN ISO IEC 17025:2018 02P

Norma PN EN ISO IEC 17025:2018 02P to międzynarodowa norma określająca ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i kalibracyjnych. Norma ta opisuje standardy, które laboratoria powinny spełniać, aby zapewnić wiarygodność, precyzję i powtarzalność wyników badań oraz kalibracji.

Norma ta jest istotna dla laboratoriów, ponieważ określa standardy, jakie powinny spełniać, aby uzyskać akredytację i certyfikat wiarygodności. Zapewnia także wytyczne dotyczące zarządzania jakością, dokumentacji, kompetencji personelu i innych kluczowych aspektów działalności laboratoryjnej, co ma na celu zapewnienie jakości i spójności wyników badań oraz kalibracji. Norma ta jest używana na całym świecie i stanowi ważny punkt odniesienia dla laboratoriów w zakresie zapewniania jakości i wiarygodności swoich usług.

kontakt

dowiedz się więcej o ofercie analiz diagnostycznych i o tym, jakie korzyści mogą przynieść twojej firmie

Skontaktuj się z naszym laboratorium