pl
en

Czyszczenie chemiczne kondensatora turbopompy bloku o mocy 500 MWe

Urządzenie: Kondensator turbopompy bloku o mocy 500 MWe
Materiał konstrukcyjny: Mosiądz, CuZn20AlF40
Objętość rur wraz z komorami: ok. 7.5 m3
Średnica rur: 28 x 1 mm
Liczba rur: ok. 1000
Medium robocze: Woda rzeczna
Rodzaj zanieczyszczeń: Osady twarde oraz zanieczyszczenie biologiczne

przebieg procesu czyszczenia

Skraplacz wyodrębniono z układu za pomocą specjalnie zaprojektowanych zaślepek zainstalowanych w rurociągach wylotowych wody chłodzącej oraz korków w przypadku rurociągów dolotowych wody chłodzącej. Każda z połówek kondensatora czyszczona była osobno.

Kierunki przepływu piany przez układ rurowy były zmieniane w trakcie procesu dla ujednorodnienia warunków fizykochemicznych w wymienniku. Proces czyszczenia i neutralizacji trwał 8 godzin.

Ilość powstałych odpadów wyniosła 8,5 m3, a rezultaty przeprowadzonego czyszczenia zilustrowano na rysunkach 4-7.

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub wyślij nam wiadomość: