pl
en
sv

Chemiczne czyszczenie pianą aktywną skraplacza wody chłodzącej turbiny parowej

Zakład / urządzenie:

Energetyka konwencjonalna, kondensator turbopompy bloku o mocy 500 MWe

opis problemu Klienta

Zaobserwowano straty związane z obecnością ponadnormatywnej ilości osadów eksploatacyjnych na powierzchniach wymiany ciepła kondensatora turbopompy, co w bardzo znaczący sposób wpłynęło na ogólną sprawność bloku energetycznego.

Prócz twardych osadów eksploatacyjnych, zaobserwowano wysoki poziom zanieczyszczeń biologicznych, wynikających z wykorzystywania wody rzecznej do chłodzenia.

zaproponowane rozwiązanie

Przeprowadzenie czyszczenia chemicznego przy użyciu piany aktywnej z zastosowaniem roztworów bezpiecznych dla materiału konstrukcyjnego (Mosiądz, stop CuZn20AlF40), z których wykonano rurki skraplacza.

przebieg realizacji

Skraplacz wyodrębniono z układu za pomocą specjalnie zaprojektowanych zaślepek zainstalowanych w rurociągach wylotowych wody chłodzącej oraz korków w przypadku rurociągów dolotowych wody chłodzącej. Każda z połówek kondensatora czyszczona była osobno.

etapy procesu czyszczenia

Proces czyszczenia, przy użyciu piany aktywnej, składał się z trzech etapów:

1. Próba szczelności

– piana neutralna, wolna od składników roztwórczych została wprowadzona do urządzenia w celu zlokalizowania i ewentualnego usunięcia niekontrolowanych wycieków.

2. Pianowanie właściwe

– piana aktywna zawierająca substancje roztwórcze została wprowadzona do wnętrza skraplacza celem rozpuszczenia osadów. Cały proces był kontrolowany poprzez cykliczny pobór i analizę parametrów fizykochemicznych, jak: pH, stężenie związków charakterystycznych, przewodność, itp.

3. Płukanie i neutralizacja

– powtórne wprowadzenie piany neutralnej to etap, który miał na celu wypłukanie i neutralizację piany czyszczącej z wnętrza skraplacza. Proces ten był prowadzony, aż do momentu uzyskania na wyjściu z urządzenia, piany o parametrach wejściowych.

Widok z wnętrza komory nawrotnej w trakcie pierwszego wypełniania skraplacza pianą
Widok z wnętrza komory nawrotnej w trakcie pierwszego wypełniania skraplacza pianą

Kierunki przepływu piany przez układ rurowy były zmieniane w trakcie procesu dla ujednorodnienia warunków fizykochemicznych w wymienniku.  Proces czyszczenia i neutralizacji trwał łącznie 8 godzin. Ilość powstałych odpadów wyniosła 8,5 m3.

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub wyślij nam wiadomość:

sprawdź również