EN

Prezes Ecol Sp. z o.o., Wojciech Majka w zarządzie IGEOŚ

XXXI Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska wybrało Wojciecha Majkę, Prezesa Ecol Sp. z o.o., na nowego Członka Zarządu IGEOS.

Wojciech Majka w zarządzie IGEOŚ

Z dumą dzielimy się informacją, że XXXI Walne Zgromadzenie Członków Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska wybrało Wojciecha Majkę, Prezesa Ecol Sp. z o.o., na nowego Członka Zarządu IGEOŚ.

Prezes Wojciech Majka od wielu lat aktywnie uczestniczy w działalności Izby, będąc m.in. członkiem zespołu #IGEOSNuclear, czy też prowadząc szkolenia dla polskiego przemysłu pod kątem wykonywania prac dla energetyki jądrowej.

Nowa funkcja to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim nowe wyzwania oraz możliwości rozwoju i pracy na rzecz branży energetycznej.

Rola zarządu IGEOŚ

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby. Zwykle zwoływane jest jeden raz do roku dla oceny działalności minionego roku i uchwalenia kierunków działania na rok następny. Zarząd Izby, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierany jest przez Zgromadzenie co trzy lata.

Zadaniem Zarządu Izby jest wyznaczanie aktualnych kierunków działań, podejmowanie uchwał i nadzór ich realizacji poprzez Biuro Izby Wojciech Majka, Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Ecol Sp z o.o. – organ prowadzący bieżącą działalność i realizujący zadania
statutowe i kierunki działania ustalone przez Walne Zgromadzenie i Zarząd.