EN

Wykrywanie nieszczelności instalacji gazowych

Wykrywanie i usuwanie wycieków gazów, w kontekście potencjalnych strat oraz zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, jest czynnością serwisową o wysokim współczynniku opłacalności.

usługa wykrywania nieszczelności instalacji gazowych

Na podstawie analizy otrzymanej dokumentacji badanych instalacji, tworzymy harmonogram pomiarów, ze wskazaniem wszystkich punktów potencjalnych nieszczelności. Inspekcja wykonywana jest przez dwóch przeszkolonych pracowników naszej firmy. Dzięki zastosowaniu długodystansowej sondy parabolicznej o zasięgu pomiaru do 15 m, nie jest konieczna budowa rusztowań dla punktów pomiaru zlokalizowanych w trudnodostępnych miejscach, a badanie można przeprowadzić z bezpiecznej odległości.
Stosowany przez Ecol sprzęt do wykrywania nieszczelności instalacji gazowych metodą detekcji ultradźwięków jest certyfikowany i posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia.

Korzyści z przeprowadzonej inspekcji kontroli szczelności w instalacjach gazowych:

Poprawa bezpieczeństwa – zlokalizowanie i wyeliminowanie wycieku gazów palnych lub trujących jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracujących ludzi i urządzeń na zakładach.

Korzyści ekonomiczne – wycieki gazów generują ogromne straty. Z praktyki przemysłowej wynika, że około 30% produkowanego sprężonego powietrza w przemyśle jest tracona na skutek nieszczelności układów1. Instalacje pneumatyczne mają wiele zalet, należy jednak zaznaczyć, że sprężone powietrze jest bardzo drogą formą energii. Przyjmuje się, że jednostka energii w postaci sprężonego powietrza kosztuje 7 razy drożej niż jednostka energii w postaci prądu elektrycznego.

Korzyści środowiskowe – redukcja emisji gazów technicznych do atmosfery, jak również redukcja zużycia energii i związanej z tym emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery, mają niewątpliwie pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Raport z przeprowadzonej inspekcji kontroli szczelności

Po wykonaniu inspekcji pozyskane dane są przetwarzane za pomocą dedykowanego oprogramowania. W wyniku kontroli powstaje dokumentacja powykonawcza w postaci raportu z detekcji wycieków.
Raport pokontrolny zawiera następujące dane:

1. zestawienie wszystkich punktów pomiaru
2. informacje o miejscach zlokalizowanych wycieków wraz z dokumentacją zdjęciową
3. informacje o ilości gazów utraconych
4. możliwość przygotowania oceny potencjału oszczędności

Poniżej fragment raportu z badań kontrolnych przeprowadzonych na instalacji sprężonego powietrza:

Wykrywanie i usuwanie wycieków gazów, w kontekście potencjalnych strat oraz zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, jest czynnością serwisową o wysokim współczynniku opłacalności. Lokalizowanie nieszczelności metodą detekcji ultradźwięków, oferowane przez Spółkę Ecol, w realny sposób przyczynia się do usprawnienia działalności zakładu, przeciwdziałając awariom oraz nieplanowanym postojom.

Usługi pomiaru ultradźwięków stanowią uzupełnienie innych technik diagnostycznych, jak: analizy olejowe, termowizja, czy pomiary wibracji, które wykorzystujemy w realizacji usług wsparcia utrzymania ruchu zakładów przemysłowych.

kontakt

masz pytania na temat usług?

Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub wyślij nam wiadomość: