pl

Wizyta Prezydenta Miasta Rybnika w Ecol

Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera oraz Prezes Zarządu Spółki Ecol, Wojciech Majka, spotkali się w siedzibie firmy przy ul. Podmiejskiej. W spotkaniu uczestniczył również Wiceprezes Zarządu Ecol – Krzysztof Wojtyczka.

Podczas wizyty poruszony został temat działalności naszej firmy w Rybniku, gdzie znajduje się siedziba główna, w tym Laboratorium Analiz Olejowych. Obecnie możemy pochwalić się 29 oddziałami w kraju realizującymi usługi dla takich zakładów jak elektrownie, rafinerie i zakłady produkcyjne.

Prezydent Rybnika dowiedział się również więcej o historii naszej firmy oraz jej usługach, w tym rozwiązaniach w zakresie outsourcingu smarowniczego i utrzymania ruchu, specjalistycznego czyszczenia przemysłowego, diagnostyki olejów i smarów oraz dystrybucji środków smarnych. Omówiona została również współpraca dystrybucyjna z ORLEN OIL.

– Niezmiernie cieszę się, że prezydent Miasta Rybnika znalazł czas na osobiste spotkanie z zarządem Ecol i udało nam się porozmawiać o działalności firmy, wyzwaniach i kierunkach rozwoju – mówi Prezes Wojciech Majka. Jesteśmy rybnicką firmą z branży inżynierii utrzymania ruchu i specjalistycznego serwisu przemysłowego zatrudniającą w Polsce około 450 osób i kolejne kilkanaście w Czechach i USA. Są to wspaniali fachowcy z doświadczeniem w projektach Ecol dla setek polskich i międzynarodowych koncernów przemysłowych. Mamy duże ambicje dalszego rozwoju naszych sztandarowych usług w Polsce, ale również za granicą.

– Aktywnie przygotowujemy się do postępującej transformacji energetycznej kraju oraz świata, inwestując w rozwój i wdrażając stale nowe technologie, umożliwiające dalszą mocną obecność Ecol na rynku, m.in. w nowobudowanych polskich i europejskich elektrowniach atomowych, elektrowniach wiatrowych i innych rozwijających się branżach. Dlatego, potrzebujemy ciągle nowych, jak najlepszych pracowniczek i pracowników oraz inwestujemy w rozwój obecnej kadry, z której jestem bardzo dumny – dodał Prezes Wojciech Majka.

W trakcie spotkania Prezydent Piotr Kuczera miał okazję zobaczyć nasze nowoczesne laboratorium, w którym wykonywane są specjalistyczne badania i analizy środków smarnych oraz olejów transformatorowych, w oparciu o obowiązujące normy, dla przemysłu. Diagnostyka Laboratorium Olejowego Ecol opiera się na najnowszych rozwiązaniach branżowych, w tym wykorzystujących narzędzia sztucznej inteligencji (AI). Jako pierwsze laboratorium w Europie Centralnej, realizuje również usługi analiz smarów technologią Grease Thief®.

– Bardzo cieszy mnie, że w Rybniku funkcjonują firmy, które na przestrzeni lat się rozwinęły i tak naprawdę są już markami międzynarodowymi, ale wciąż silnie są zakorzenione w naszym mieście. Ecol jest tu idealnym przykładem – powiedział prezydent Piotr Kuczera.– Praca właścicieli firmy Ecol, kompetencje pracowników oraz wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych powodują, że to tu – w Rybniku, wsparcie swojej działalności otrzymuje wiele firm z branży energetycznej i ciężkiego przemysłu – dodaje prezydent.– Takie spotkania jak to dzisiejsze są ważne zarówno z perspektywy firmy jak i miasta, ponieważ umożliwiają wymianę poglądów oraz budowanie właściwego obrazu działania firmy, który, często z racji charakteru branży, nie jest publicznie dobrze znany. Niezależnie od wszystkiego, wspieramy wiele inicjatyw kulturalnych i społecznych w Rybniku i traktujemy Rybnik i Śląsk jako ważne miejsce w naszej działalności – dodaje Prezes Wojciech Majka.