EN

Świadectwo Uznania UDT dla Laboratorium Chemicznego Ecol

W grudniu otrzymaliśmy przedłużenie ważności Świadectwa Uznania Urzędu Dozoru Technicznego. Świadectwo zaświadcza, że Laboratorium Chemiczne Ecol znajduje się w rejestrze uznanych laboratoriów UDT i może realizować metody badawcze określone w stosownym załączniku.

Dokument Uznania Urzędu Dozoru Technicznego dla Laboratorium Chemicznego Ecol potwierdza, że Laboratorium Chemiczne Ecol, spełniając wymagania Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-LAB wydanie 3/2022, “Uznawanie Laboratoriów – Ocena Kompetencji Laboratoriów Badawczych” uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych.

metoda badawcza

Metoda badawcza “Badania chemiczne osadów”, ujęta w załączniku świadectwa uznania, wyróżnia badane cechy i pozwala na oznaczenie:

  • zawartości CaO, MgO, Al2O3, SO4, P2O5, Fe2O3, CuO, SiO2 metodą wagową
  • części nierozpuszczalnych w HCl 1:1 w zakresie powyżej 0,2%
  • strat prażenia w temp. 800°C/850°C
Emilia Chłodek

– Metoda badawcza oznaczenie osadów z wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni urządzeń technicznych jest istotna z punktu widzenia późniejszego dostosowania technologii do ich usuwania. – tłumaczy Emilia Chłodek, kierownik laboratorium chemicznego Ecol.
– W momencie kiedy oznaczymy związki metodą wagową, między innymi siarczany, fosforany, tlenki wapnia i magnezu, nasz dział chemiczny jest w stanie dobrać odpowiednią technologię do ich rozpuszczenia i usunięcia.

Świadectwo uznania wraz z załącznikiem zostanie umieszczone na stronie internetowej www.udt.gov.pl w rejestrze uznanych laboratoriów. Lista laboratoriów uznawanych przez UDT dostępna jest pod tym linkiem.

czym jest Urząd Dozoru Technicznego?

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to państwowa instytucja prawnicza, która działa w zakresie zapewniania bezpieczeństwa urządzeń technicznych, opierając się na różnorodnych aktach prawnych, głównie na ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Urząd Dozoru Technicznego wykonuje oceny zgodności, działa jako jednostka certyfikująca (UDT-CERT), jednostka certyfikująca instalatorów OZE, pełni również funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz personel (SZWO i F-gazy).

Pełna informacja o działalności UDT znajduje sie na stronie https://udt.gov.pl/.