EN

Dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zakup z dofinansowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środków ochrony i wyposażenia poprawiającego stan bezpieczeństwa pracy pracowników to istotny krok w podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników w trakcie realizacji usług dla klientów, co może przyczynić się do poprawy efektywności działania firmy oraz zmniejszenia ryzyka strat związanych z incydentami bezpieczeństwa.