EN

Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym

W naszej firmie realizowane są założenia w kontekście wykorzystania lub planowanego wdrożenia nowoczesnych technologii, które mają istotny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

cel kampanii

Celem kampanii realizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) jest zapewnienie skoncentrowanego na człowieku podejścia do zarządzania technologiami cyfrowymi w miejscu pracy, w tym podniesienie świadomości w zakresie wpływu technologii cyfrowych na pracę i miejsca pracy.

Ecol uczestniczy w kampanii, realizowanej w latach 2023-2025, czego wyrazem jest otrzymanie certyfikatu udziału. W praktyce, certyfikat stanowi potwierdzenie, że w firmie realizowane są założenia w kontekście wykorzystania lub planowanego wdrożenia nowoczesnych technologii, które mają istotny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

—Technologie cyfrowe to dziś niezbędny element zarządzania w każdej firmie, szczególnie tak dużej, jak nasza — tłumaczy Sławomir Szpit, Główny Specjalista ds. BHP w Ecol. — Udział w kampanii pozwoli nam nie tylko dostarczyć, ale i pozyskać interesujące dane dotyczące cyfryzacji w miejscach pracy, w obszarach takich jak automatyzacja, zarządzanie pracownikami czy systemy cyfrowe w kontekście wykorzystania sztucznej inteligencji, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa pracowników i wpłynie na opracowanie założeń do zrównoważonego rozwoju ESG.

Kampania informacyjna prowadzona jest w oparciu o wyniki badań prognostycznych w zakresie cyfryzacji i BHP. Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, ogromne zbiory danych, roboty, internet rzeczy, algorytmy i platformy pracy online, oraz rosnąca popularność pracy zdalnej, tworzą nowe szanse i wyzwania w obszarze BHP. Sukces w radzeniu sobie z tymi zmianami zależy od sposobu, w jaki wykorzystuje się technologie, zarządza nimi i reguluje w kontekście społecznym, politycznym i gospodarczym.

Akcja “Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym” ma za zadanie dostarczyć decydentom, badaczom i zakładom pracy wiarygodnych informacji na temat wpływu cyfryzacji na BHP. Ma to umożliwić podejmowanie skutecznych działań w celu zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.

obszary priorytetowe

W dalszym etapie kampania “Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym” skupia się na kilku obszarach priorytetowych, takich jak “Praca za pośrednictwem platform cyfrowych”, “Automatyzacja zadań”, “Praca zdalna i hybrydowa”, “Zarządzanie pracownikami za pośrednictwem AI” czy “Inteligentne systemy cyfrowe”.

Każdy z obszarów odnosi się do konkretnego tematu związanego z cyfryzacją w miejscu pracy i jest wspierany przez różnorodne materiały, w tym raporty, arkusze informacyjne, infografiki i studia przypadków.

Kampania “Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym” jest częścią cyklu kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, prowadzonych od 2000 r., początkowo pod hasłem „Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy”.

Firma Ecol bierze udział w poszczególnych jej odsłonach od 2012 roku. Dotychczas prowadzone były takie akcje jak:

  • 2020 – 2022: Zdrowe miejsca pracy zmniejszają obciążenie
  • 2018–2019: Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Substancje niebezpieczne pod kontrolą
  • 2016–2017: Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie
  • 2014–2015: Stres w pracy? Nie, dziękuję!
  • 2012–2013: Partnerstwo dla prewencji

Pełna lista kampanii w ramach akcji „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” dostępna jest na stronie osha.europa.eu.