EN

Zanieczyszczenia w układach olejowych

Zanieczyszczenie oleju jest główną przyczyną awarii pod kątem smarowniczym. Obce cząstki, jak piasek, pył, lub metalowe opiłki, które znajdują się w oleju, mogą prowadzić do nadmiernego zużycia łożysk, uszkodzeń powierzchni elementów smarowanych oraz obniżenia efektywności całego systemu smarowania.

problemy układów olejowych

niszczące działanie zanieczyszczeń

Zanieczyszczenia zawarte w oleju są główną przyczyną przedwczesnego zużycia, a nawet zniszczenia maszyn i urządzeń. Najbardziej narażonymi na uszkodzenia elementami urządzeń są: łożyska, przekładnie, uszczelnienia wałów, siłowniki i sterowniki hydrauliczne, chłodnice oleju oraz filtry.

Zanieczyszczenia w układzie olejowym są również powodem zwiększonego zużycia wkładów filtracyjnych oraz przyspieszonego procesu starzenia się oleju, w wyniku czego powstają produkty starzenia wtórnie zanieczyszczające olej i katalizujące proces starzenia oraz przyśpieszające dynamikę procesów korozyjnych i zużyciowych elementów maszyn.

Minolta DSC

najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami układów olejowych są:

  • produkty starzenia się oleju,
  • produkty korozji wnętrza układu olejowego,
  • opiłki z obróbki metalu i szlaki pospawalnicze,
  • szczeliwa i inne materiały stosowane podczas montażu i remontów,
  • zanieczyszczenia stałe z otoczenia,
  • cząsteczki metalu z zużywających się elementów maszyn,
  • woda z przecieków chłodnic i dławnic oraz z atmosfery,
  • gazy (np. węglowodory czy amoniak) i ciecze chłodzące.
korozja_ukladu_olejowego

woda w oleju

powody korozji wewnętrznej układu olejowego

Głównym i bardzo niebezpiecznym czynnikiem ( zanieczyszczeniem) wpływającym na korozję wewnętrzną układu olejowego jest woda, która przyczynia się do korozji wnętrza rurociągów i smarowanych elementów, pogarsza znacząco właściwości smarne samego oleju oraz stanowi elektrolit reakcji utleniania metali.

Woda w układzie smarnym może występować zarówno w postaci wolnej, gromadzącej się z reguły na dnie zbiornika, jak i zaemulgowanej, w formie emulsji krążącej wraz z olejem w całym układzie – obie formy występującej w oleju wody są bardzo niepożądane.

Przy dużych zaniedbaniach eksploatacyjnych zdarza się, że dynamika przyrostu ilości zanieczyszczeń przekracza możliwości separacyjne filtrów, stając się nagłym zagrożeniem dla urządzenia. Wymagane jest wówczas natychmiastowe czyszczenie całego układu olejowego połączone z wymianą oleju i odpowiednio wykonanym płukaniem.