EN

Badania Ecol: Oznaczenie pierwiastków – metoda RDE (Rotating Disc Electrode)

Oznaczenie pierwiastków – metoda RDE (Rotating Disc Electrode).

Listę wszystkich badań wykonywanych w laboratorium diagnostycznym Ecol znajdziesz na tej stronie.

 • Normy: ASTM D6595
 • Jednostka:
 • Ilość oleju: 5 ml
 • Zastosowanie: wszystkie rodzaje olejów, smary
 • Zakres oznaczenia: 0-10000 ppm


 • Opis metody:

  Metoda polegająca na wykorzystaniu zjawiska atomowej spektroskopii emisyjnej (AES). Wzbudzenie pierwiastków w próbce następuje w łuku elektrycznym (7-8 tys. °C), generowanym między obrotową elektrodą dyskową a elektrodą prętową. Z ilości wyemitowanej energii, poszczególnych pierwiastków, aparat definiuje ich koncentrację.  Interpretacja wyników:

  W badaniu oznaczane zostają cząstki o rozmiarach poniżej 5 μm (cząstki „rozpuszczone” w oleju). Oznaczone pierwiastki prezentowane są w raporcie jako metale zużyciowe, dodatki uszlachetniające oraz zanieczyszczenia.

  Poziom i przebieg koncentracji poszczególnych pierwiastków metalicznych oraz ich korelacja z metalurgią smarowanych elementów, odpowiada na pytanie, czy w urządzeniu nie występują zbyt intensywne procesy zużyciowe.

  Poziom dodatków uszlachetniających wskazuje na procesy degradacji dodatków i/lub na poprawność zastosowanego środka smarnego. Poziom pierwiastków definiujących zanieczyszczenia może informować o nieszczelnościach i wnikaniu zanieczyszczeń z otoczenia lub układów pobocznych.

  kontakt

  dowiedz się więcej o ofercie analiz diagnostycznych i o tym, jakie korzyści mogą przynieść twojej firmie

  Skontaktuj się z naszym laboratorium