EN

Badania Ecol:
Optyczna analiza cząstek PSC (particle shape classification)

Optyczna analiza cząstek PSC (particle shape classification).

Listę wszystkich badań wykonywanych w laboratorium diagnostycznym Ecol znajdziesz na tej stronie.

 • Normy: ASTM D7596
 • Jednostka: ilość cząstek>20 µm/1 ml
 • Ilość oleju: 15 ml
 • Zastosowanie: Wszystkie typy olejów z wyjątkiem estrów fosforanowych, o lepkości 400 cSt


 • Opis metody:

  Aparat, wykorzystując odpowiednią optykę oraz bardzo szybki mikro przetwornik CCD, archiwizuje obrazy cząstek, przyporządkowując je (na podstawie ich kształtu) do właściwego zbioru. Definiuje tym samym proces zużyciowy, w jakim powstały.  Interpretacja wyników:

  Wynikiem oznaczenia jest ilość cząstek o rozmiarach powyżej 20 mikronów, odpowiednich dla zużycia ściernego, zużycia adhezyjnego, zużycia zmęczeniowego, cząstek niemetalicznych oraz cząstek niesklasyfikowanych. Ilość cząstek poszczególnych typów zużycia wskazuje na intensywność określonych procesów, definiuje przyczynę i wskazuje rozwiązanie problemu.

  kontakt

  dowiedz się więcej o ofercie analiz diagnostycznych i o tym, jakie korzyści mogą przynieść twojej firmie

  Skontaktuj się z naszym laboratorium