EN

I Kongres Energetyki Jądrowej:
„Jak stać się liderem rozwoju energetyki jądrowej w regionie”

Wzięliśmy udział w I Kongresie Energetyki Jądrowej – wydarzeniu kierowanemu do polskich firm, które mogą potencjalnie uczestniczyć w łańcuchu dostaw dla projektów związanych z energetyką jądrową.

Ecol na I Kongresie Energetyki Jądrowej

Zakończył się I Kongres Energetyki Jądrowej, pt. „Jak stać się liderem rozwoju energetyki jądrowej w regionie”, organizowany przez Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Celem rozmów, prowadzonych w ramach eventu, było m.in. omówienie głównych zagadnień dotyczących wszelkich aspektów wsparcia polskich firm w realizacji projektów energetyki jądrowej w Polsce.

Jednym z panelistów, biorących udział w wydarzeniu, był Wojciech Majka – Prezes Zarządu Ecol Sp. z o.o., który należy do grupy ekspertów, powołanej w ramach Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, działającej jako Zespół ds. Wsparcia Przemysłu Krajowego w Energetyce Jądrowej.

Sekcja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie merytoryczne i promocyjne dla polskich firm sektora energetycznego, zainteresowanych udziałem i realizacją Polskiego Programu Energetyki Jądrowej (PPEJ).

W trakcie panelu dyskusyjnego, próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie: „jak skutecznie włączyć się w prace dla sektora przemysłu jądrowego?”. Rozmawiano także o certyfikacji, regulacjach czy też kwestiach gwarancji finansowych. Dyskusja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a jej kontynuacja miała miejsce w rozmowach kuluarowych.

Gratulujemy Organizatorom świetnie przygotowanego kongresu i dziękujemy za wszystkie interesujące uwagi i postrzeżenia, którymi mogliśmy się wymienić z uczestnikami eventu.

o kongresie

Kongres Energetyki Jądrowej został zorganizowany w celu kompleksowego przedstawienia dotychczasowych planów rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Obejmował zarówno projekty wielkoskalowe, jak i MMR/SMR, oraz omówienie korzyści, jakie te projekty przynoszą dla polskiego przemysłu energetycznego. Głównym przesłaniem Kongresu było również rozważenie kluczowych kwestii związanych z wsparciem polskich firm w realizacji projektów energetyki jądrowej w kraju.

Celem Kongresu było także wykazanie, w jaki sposób energia jądrowa oraz Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) mogą przyczynić się do osiągnięcia celów zawartych w PEP2040, w tym planowanej transformacji energetycznej w Polsce. Stanowi to efektywną ścieżkę do dekarbonizacji dostaw energii w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Wydarzenie skierowane było głównie do przedstawicieli polskich firm, którzy mogą potencjalnie uczestniczyć w łańcuchu dostaw dla projektów związanych z energetyką jądrową.