EN

Badania Ecol: Gęstość oleju

Gęstość oleju.

Listę wszystkich badań wykonywanych w laboratorium diagnostycznym Ecol znajdziesz na tej stronie.

 • Normy: PN-EN ISO 12185, ASTM D4052
 • Jednostka: g/cm3, kg/m3
 • Ilość oleju: 10 ml
 • Zastosowanie: wszystkie typy olejów
 • Zakres oznaczenia: 0,8-1,1


 • Opis metody:

  Ciekła próbka jest wprowadzana do drgającej U-rurki. Proporcjonalna do gęstości zmiana częstotliwości oscylacji pustej i wypełnionej U-rurki jest wykorzystana do obliczenia gęstości.  Interpretacja wyników:

  Zmiana gęstości może świadczyć o zmieszaniu badanej substancji z innym produktem, np. spadek gęstości może informować np. o zmieszaniu z olejem o niższej gęstości.

  kontakt

  dowiedz się więcej o ofercie analiz diagnostycznych i o tym, jakie korzyści mogą przynieść twojej firmie

  Skontaktuj się z naszym laboratorium